allright consultancy logo jpg

Algemeen:

Allright Consultancy heeft de expertise in huis om u tijd en energie te besparen bij het werven en selecteren van nieuw personeel. Kwaliteit in onze dienstverlening staat bij ons hoog in het vaandel, zowel naar onze opdrachtgevers als naar onze kandidaten. Het is dan ook onze filosofie dat persoonlijke betrokkenheid van Allright Consultancy bij uw organisatie de kracht is van de samenwerking en het slagen van de opdracht. Wij besteden veel zorg en aandacht aan de match tussen kandidaat en opdrachtgever.

Projectbeschrijving:

In het kader van werving & selectie opdrachten binnen uw organisatie zullen wij de volgende werkzaamheden verrichten:

Organisatie- en baananalyse

Om een duidelijk beeld van de organisatie en de functie(s) te verkrijgen, bestuderen wij graag relevante schriftelijke informatie zoals plannen, folders, functie c.q. taakbeschrijvingen, introductie- en trainingsplannen. Met behulp van een Specifieke Taak Analyse brengen wij de eisen die gesteld worden aan de functie deskundig in beeld.

Eisenprofiel

De resultaten van deze analyse worden vastgelegd in het eisenprofiel waaraan de toekomstige medewerker moet voldoen, zowel met betrekking tot persoonlijkheid als tot de nodige kennis en ervaring. Deze worden in overleg met de opdrachtgever vastgesteld.

Het is mogelijk dat er interne kandidaten zijn die aan het eisenprofiel lijken te voldoen. In dat geval zal er overlegd worden in welke fase zij aan de procedure zullen gaan deelnemen.

Werving

Op basis van het eisenprofiel bepalen wij samen de doelgroep voor de werving, tevens bespreken wij samen het juiste media kanaal. Wij zullen de conceptadvertentie opstellen en deze na goedkeuring plaatsen in het gekozen media kanaal en zullen de advertentie tevens kosteloos plaatsen op de website van Allright.

Daarna behandelen wij de binnengekomen reacties en verzoeken (indien nodig) om aanvullende informatie en verzorgen wij de correspondentie met sollicitanten.

 Selectie

  • – Het beoordelen en selecteren van de ontvangen sollicitatiebrieven.
  • – Het houden van oriënterende gesprekken met kandidaten op ons kantoor te Apeldoorn.
  • – Verzorgen van check op diploma’s en referenties
  • – Verzorgen van de eerste presentatie met motivatie van geschikte kandidaten.

Op basis van deze gesprekken zullen wij de opdrachtgever adviseren met welke kandidaten er een tweede gesprek gewenst is.

In overleg met de opdrachtgever kan vervolgens bepaald welke kandidaten door middel van een Persoonlijke Profiel Analyse getest zullen worden.

 Besluitvormingsadvies:

Rapportage over en bespreking van ieder geëvalueerde kandidaat, een advies met betrekking tot geschiktheid en advies betreffende de verdere aanstellingsprocedure en introductie.

Contact

Schoolstraat 2d
3781 GD Voorthuizen
T. 055 - 578 79 77
F. 055 - 578 79 75
E. APELDOORN@ALLRIGHT.NL