Arbeidsmarkt prognose

Geplaatst op: 29-06-2018

Na een groeispurt in 2017 zetten de positieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zich voort. Het aantal banen neemt verder toenaar 10,5 miljoen banen in 2019. Jaarlijks ontstaan meer dan één miljoen vacatures. Dat is goed nieuws,maar het betekent ook dat het voor werkgevers lastiger kan worden om vacatures te vervullen. Ook zijn er groepen werkzoekenden die de stap naar een (nieuwe) betaalde baan nog niet zo makkelijk kunnen zetten om diverse redenen. De grote uitdaging de komende tijd is dan ook hoe vraag en aanbod op elkaar aan kunnen sluiten, nu en in de toekomst.

Dit rapport gaat in op de verwachte vraag naar arbeid van werkgevers en het aanbod van de beroepsbevolking. Verschillen tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, zoals dat tot uiting komt in de (nog) niet-vervulde arbeidsvraag (vacatures). De werkloze beroepsbevolkingen het aantal WW-uitkeringenkomen ook aan bod. In dit rapport besteden we aandacht aan de landelijke ontwikkelingen op de arbeidsmarkttot en met 2019. De regionale ontwikkelingen komen uitgebreid aan de orde in een aparte publicatie die ook in juni 2018 wordt gepubliceerd.

Met deze prognoses ondersteunt UWV haar partners op de arbeidsmarkt zoals gemeenten, werknemers-en werkgeversorganisaties, regionale samenwerkingsverbanden, sectororganisaties en onderwijsinstellingen. Door het leveren van arbeidsmarktprognoses op sectoraal, regionaal en landelijk niveau bevorderen we de transparantie op de arbeidsmarkten kunnen werkgevers en werkzoekenden elkaar sneller vinden op de arbeidsmarkt. Lees hier het volledige arbeidsmarktprognose van het UWV.

UWV marktmonitor 2018 – 2019

Contact

Schoolstraat 2d
3781 GD Voorthuizen
T. 055 - 578 79 77
F. 055 - 578 79 75
E. APELDOORN@ALLRIGHT.NL